NOXy AdBlue
NOXy AdBlue
 

Transport i Przechowywanie

Transport:

W celu uniknięcia zanieczyszczeń NOXy® i korozji używanych przyrządów, wszystkie zbiorniki, kontenery z przewodami, zawory i osprzęt wykorzystywane do transportu NOXy® powinny być wykonane z wysokostopowych stali austenicznych, a także różnych tworzyw sztucznych (polietylenowych, polipropylenowych, izobutylenowych, fluoroetylenowych itp. ) Dzięki temu unika się ryzyka zanieczyszczenia produktu.

Przechowywanie:

NOXy® należy przechowywać w:

  • chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach
  • w dopuszczalnym zakresie temperatur od -11,5°C do 30°C.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość produktu jest temperatura otoczenia.

Zalecany zakres temperatur do przechowywania NOXy® to -5°C do 25°C.
Długotrwałe przechowywanie NOXy® w temperaturze powyżej 25°C może skrócić okres trwałości produktu, poprzez pojawienie się samoczynnej reakcji hydrolizy z ciągłym wydzielaniem się amoniaku.
NOXy® ulega krzepnięciu już poniżej -5°C zwiększając swoją objętość o około 7% w stosunku do stanu ciekłego, co może spowodować rozsadzenie całkowicie napełnionego zamkniętego zbiornika. Skrzepnięty NOXy® , który został ostrożnie podgrzany z użyciem temperatury nie przekraczającej 30°C nie będzie mieć pogorszonej jakości.

 

Minimalny okres trwałości NOXy® w zależności od temperatury przechowywania:

Stała temperatura otoczenia przechowywania [°C]  Minimalny okres trwałości [miesiące] 
 10  36
 ≤ 25  18
 ≤ 30  12
 ≤ 35  6