NOXy AdBlue
NOXy AdBlue
 

Zastosowanie

NOXy® – produkt chemiczny znany również pod zarejestrowanym znakiem towarowym AdBlue®, stosowany jest przede wszystkim w najnowszych technologiach oczyszczania spalin. Jego zastosowanie pozwala na znaczną redukcję szkodliwych tlenków azotu (NOx).
Redukcja dokonywana jest aż do momentu uzyskania nietoksycznej pary wodnej oraz azotu.

W Unii Europejskiej obowiązują normy EURO regulujące limity emisji szkodliwych substancji takich jak: tlenki azotu (NOx), cząsteczki stałe (PM), węglowodór (HC) oraz tlenki węgla (CO) w większości nowych pojazdów sprzedawanych na terenie UE (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, pociągi, traktory, maszyny rolnicze, barki).

wykres
NOXy® stosowany jest w sektorze motoryzacyjnym w systemie Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR). Pomaga dostosować się do obowiązujących norm emisji spalin (m.in. Euro V i Euro VI).

W pojazdach wyposażonych w układ SCR, został zainstalowany dodatkowy zbiornik, z którego NOXy® jest wtryskiwany pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio do katalizatora gazów wydechowych. Pod wpływem temperatury gazów wydechowych roztwór mocznika rozkłada się (podlega hydrolizie) na amoniak i dwutlenek węgla. Amoniak reaguje z tlenkami azotu tworząc wolny azot i parę wodną. System SCR z wykorzystaniem NOXy® redukuje emisję szkodliwych gazów spalinowych.

nab1

Korzyści ze stosowania NOXy:

  • niższe zużycie paliwa o 3-4% przez silniki spełniające wymogi normy EURO IV oraz o 5% przez silniki zgodne z normą EURO V,
  • ochrona środowiska naturalnego poprzez spełnienie wymogów obowiązujących normy regulujących limity emisji szkodliwych substancji,
  • niższe opłaty drogowe w UE