NOXy AdBlue
NOXy AdBlue
 

MitClean

MitClean to seria koncentratów myjących o szerokim spektrum zastosowań. Produkty, zaprojektowane przez nas wspólnie z profesjonalnym zespołem badawczym i laboratoryjnym, oferujemy naszym klientom w dwóch seriach jakościowych . Wszystkie dostępne produkty są bezpieczne, bio-degradowalne i łatwe w użyciu.

MitClean Seria CR - grupa koncentratów myjących usuwających zabrudzenia ropo-pochodne ze wszystkich powierzchni, oraz MItClean Seria STONE – koncentraty myjące do czyszczenia zabrudzeń na granicie, marmurze, kostkach brukowych i innych podłożach z kamieni naturalnych.

MIT CLEAN seria CR   

MIT CLEAN seria CR

ZASTOSOWANIE : mycie i odtłuszczanie silników i części samochodowych, zbiorników magazynowych i autocystern, rurociągów, separatorów i instalacji przemysłowych, powierzchni magazynowych i produkcyjnych, w miejscach wytwarzania i stosowania substancji ropopochodnych, zalecany w bazach przeładunkowych, zakładach petrochemicznych i stacjach paliw
DAWKOWANIE : w pełnym zakresie stężeń, najczęściej 3-15% roztwory wodne

 MIT CLEAN seria STONE  

 

MIT CLEAN seria STONE

ZASTOSOWANIE : do usuwania trudnych zabrudzeń ( w tym z zabrudzeń komunikacyjnych) z kostki brukowej, granitowej, powierzchni betonowych, cegieł, marmuru
DAWKOWANIE : w pełnym zakresie stężeń, najczęściej 3-15% roztwory wodne

SPOSÓB UŻYCIA : do użytku przy pomocy dowolnych urządzeń : rozpylaczy ręcznych, plecakowych, ciśnieniowych urządzeń rozpylających , urządzeń wytwarzających pianę, lub do rozprowadzenia ręcznego. Po naniesieniu pozostawić na ok 5-10 minut , działa w zimnej wodzie, podniesienie temperatury wody daje możliwość obniżenia stężeń i przyspiesza działanie
SKŁAD : preparaty zawierają anionowe środki powierzchniowo czynne , nie zawierają lotnych związków organicznych, nie zawierają w składzie komponentów klasyfikowanych jako niebezpieczne, są biodegradowalne, niepalne, nietoksyczne. Preparaty są bezpieczne w transporcie i w użyciu bezpośrednim. Nie są wybuchowe i nie tworzą mieszanek wybuchowych – nadają się do stosowania w miejscach zagrożonych wybuchem.

 

 Na życzenie naszym klientom dostarczamy preparaty zmodyfikowane, o składzie zaprojektowanym i dostosowanym do ich indywidualnych, niepowtarzalnych potrzeb.